Podmínky využívání webových služeb

Kateřina Blažčíková
Plzeň 3, Jižní Předměstí
sady Pětatřicátníků 20/7

identifikační číslo: 76604225

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Kateřina Blažčíková, Plzeň 3, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků 20/7 (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě využívání služeb (dále jen „využívání služby“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „návštěvník“) prostřednictvím internetových stránek provozovatele. Webové stránky jsou umístněné na internetové adrese veganza.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní “).

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3 Kopírování, nebo pořizování screenu textů a obrázků bez písemného svolení, je zakázáno!

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace návštěvníka provedené na webové stránce může návštěvník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může návštěvník vstoupit do omezené části webu (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce je návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je návštěvník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.4. Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Ochrana osobních údajů návštěvníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Návštěvník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.3. Návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení návštěvníkovi.

3.4. Osobní údaje návštěvníka nebudou bez předchozího souhlasu návštěvníka předávány třetím osobám.

3.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.6. Návštěvník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDANÍ COOKIES

4.1. Návštěvník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s webovým obsahem, službami, osobou nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu návštěvníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu návštěvníka.

4.2. Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Dne 1.11.2012

Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Pod Košutkou 1522/22, Plzeň, 323 00, info @ veganza.cz.

>